OMV ROLLER

Femaxlig portalfräs med rundbord från dia 900 mm, även med svarvfunktion.

Share Project :